Výpočet plochy oken a dveří pro lakýrnické práce

07.07.2011 11:10

Plocha šroubovaných oken typu Rekord (většina oken v panelácích) se počítá z největších vnitřních rozměrů rámu zvětšených
 o 6cm na každé straně, krát 4 strany, plus případná plocha parapetu. Plocha špaletových oken (starší zástavba) se počítá
 stejně, bez přídavku a připočítává se plocha špalety (prostor mezi okny). Někdy je třeba připočítat plochu tvz.truhlíku - horní
 prostor mezi okny pro rolety. Plocha dveří je dána rozměry krát 2 strany, plus rozbalená plocha zárubní (dřevěných).
 Plechové zárubně do 0,9m šířky se počítají od kusu. Výplňové, zasklené a profilované dveře se ohodnocují koficientem, rovněž
 tak dveře nad 2,15m výšky.

Zpět