Výpočet plochy pro malířské práce

09.07.2012 10:51

Chce-li si zákazník udělat předběžný výpočet ceny zakázky, častou chybou bývá to, že vychází z čisté plochy stěn a stropů
 a odečítá okna a dveře. Protože všechny místnosti mají dveře a většina nějaké okno, jsou podle toho pro zjednodušení koncipovány
 i jednotkové ceny a způsob výpočtu plochy. Vychází se z největších jmenovitých rozměrů místnosti (vč. větších výklenků) a přičítají
 se průvlaky, sloupy, apod. Plocha otvorových prvků a nemalovaných ploch se odečítá pouze v případě, že mají jednotlivě větší plochu
 než 4m2 a odečítá se plocha přesahující tyto 4m2.

Zpět